บมจ กรุงเทพประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด โดยการบริหารงานของคุณชิน โสภณพนิช ตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารเอเชีย ถนนเสือป่า ในปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด พ.ศ. 2511 สร้างสำนักงานแห่งใหม่บนถนนสีลม พ.ศ. 2521 บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536 กรุงเทพประกันภัย ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ปี 2552 โดดเด่นในเรื่องมาตรฐานของอู่ซ่อมบริการ และงานสำรวจภัย                               ประกันประเภท 1 กรุงเทพประกันภัย เคลมง่าย สามารถเลือกซื้อได้ทั้งซ่อมอู่หรือซ่อมห้าง โดยปกติซ่อมห้างเบี้ยประกันจะราคาสูงกว่า และยังมีประกันชั้น 1 โครงการพิเศษ สำหรับรถใหม่ เรียกว่า Executive Care ราคาเบี้ยจะถูกกว่าแบบปกติ เป็นโครงการซ่อมอู่ที่ได้รับคัดเลือก และผ่านมาตรฐาน ฝีมือ บริการเทียบเท่าอู่ห้าง พร้อมบริการรับส่ง ถึงบ้าน