บริษัทแอลเอ็มจีประกันภัย

บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัดเดิมชื่อ บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้ควบรวบกิจการเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ตลอดกว่า 30 ปี ของความมุ่งมั่น เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดในทุกๆด้านให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทำให้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัยจำกัด ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในห้าของบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุดของประเทศไทยได้รับ ความไว้วางใจจากผู้เอาประกันภัยทั่วประเทศมีความมั่นคงด้วยทุนจด ทะเบียนเกือบสองพันสี่ร้อยล้านบาท ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก ลิเบอร์ตี้ มิวชวล กรุ๊ป แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกันภัยระดับโลก

LMG ประกันภัย เน้นรับประกันภัยรถยนต์ โดยข้อมูลเดือน มกราคม 2554 ได้ส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยรถยนต์มากเป็นอันดับ 3 รองจาก วิริยะประกันภัย และประกันภัยสินมั่นคง LMG ประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันชั้น 1 ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมจากวินาศภัยทุกประเภท กรมธรรม์ประเภท 2พลัส ที่นิยมได้แก่ ประกัน2+ ซ่อมห้าง ซึ่งแตกต่างจากประกัน2+ ของบริษัทอื่นๆ ที่มีแต่ซ่อมอู่