บมจ.เมืองไทยประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

20 มิถุนายน 2551 วันแรกของการก้าวกระโดด... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวต่อไปสู่...บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ซึ่งเกิดจาก "การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ