บมจ สินมั่คงประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่ม ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยทางรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยเน้นทำตลาดด้านประกันภัยรถยนต์ และเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ มีจุดแข็งที่บริการเคลมเร็ว และซ่อมเร็ว เป็นต้น

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย เน้นรับประกันรถยนต์ เป็นหลัก มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จุดเด่นงานประกันรถยนต์สินมั่นคงคือ

1. รับประกันถึงที่เกิดเหตุใน 20 นาที และรับประกันระยะเวลาการซ่อม สำหรับการซ่อมอู่ในเครือของสินมั่นคง

2. เป็นบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

3. มีสาขาสำนักงาน 104 สาขากระจายทั่วประเทศ ทำให้มีการการันตี ถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที หลังแจ้งเคลม

4. มีสัดส่วนสภาพคล่อง เกณฑ์ดี ในการจ่ายสินไหมทดแทน